เดอะ มีราเคิล พลัส มีนา มีเฮ...

เดอะ มิราเคิล พลัส เศรษฐกิจ-คลองครุ (ทาวน์โฮมชั้นเดียว)

โปรโมชั่นเดือนมีนาคม 2561
 • - ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
 • - ฟรีค่าจดจำนอง
 • - ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี
 • - ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า

เดอะ มิราเคิล พลัส เศรษฐกิจ - ครองครุ โครงการ 2 (หน้ากว้าง 5.7 เมตร)

Set โปรโมชั่นเดือนมีนาคม 2561
Set A
 • - ส่วนลด 200,000 บาท
 • - ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
 • - ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี
 • - ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า
Set B
 • - ฟรีเครื่องปรับอากาศทุกห้องนอน
 • - ฟรีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง
 • - ฟรีม่านทั้งหลัง
 • - ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
 • - ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี
 • - ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า

เดอะ มิราเคิล พลัส เศรษฐกิจ - ครองครุ โครงการ 2 (หน้ากว้าง 4.4 เมตร)

Set โปรโมชั่นเดือนมีนาคม 2561
Set A
 • - ส่วนลด 100,000 บาท
 • - ฟรีเครื่องปรับอากาศทุกห้องนอน
 • - ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
 • - ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี
 • - ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า
Set B
 • - ฟรีเครื่องปรับอากาศทุกห้องนอน
 • - ฟรีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง
 • - ฟรีม่านทั้งหลัง
 • - ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
 • - ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี
 • - ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า

เดอะ มิราเคิล พลัส เพชรเกษม 63 โครงการ 2 (ทาวน์โฮม 2 ชั้น)

Set โปรโมชั่นเดือนมีนาคม 2561
Set A
 • - ฟรีเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง
 • - ฟรีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง
 • - ฟรีม่านทั้งหลัง
 • - ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
 • - ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี
 • - ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า
 • - ฟรีบัตรสมาชิก vip smart club 1 ปี จำนวน 4 ใบ
Set B
 • - ส่วนลด 200,000 บาท
 • - ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
 • - ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี
 • - ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า
 • - ฟรีบัตรสมาชิก vip smart club 1 ปี จำนวน 4 ใบ

เดอะ มิราเคิล พลัส พระราม 2 (บ้านแฝด 2 ชั้น)

Set โปรโมชั่นเดือนมีนาคม 2561
Set A
 • - ส่วนลด 50,000 บาท
 • - ฟรีเครื่องปรับอากาศทุกห้องนอน
 • - ฟรีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง
 • - ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
 • - ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี
 • - ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า
 • - ฟรีบัตรสมาชิก vip smart club 1 ปี จำนวน 4 ใบ
Set B
 • - ส่วนลด 300,000 บาท
 • - ฟรีบัตรสมาชิก vip smart club 1 ปี จำนวน 4 ใบ

เดอะ มิราเคิล พลัส พระราม 2 (บ้านเดี่ยว 2 ชั้น)

Set โปรโมชั่นเดือนมีนาคม 2561
Set A
 • - ส่วนลด 50,000 บาท
 • - ฟรีเครื่องปรับอากาศทุกห้องนอน
 • - ฟรีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง
 • - ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
 • - ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี
 • - ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า
 • - ฟรีบัตรสมาชิก vip smart club 1 ปี จำนวน 4 ใบ
Set B
 • - ส่วนลด 500,000 บาท
 • - ฟรีบัตรสมาชิก vip smart club 1 ปี จำนวน 4 ใบ

เดอะ มิราเคิล พลัส ราชบุรี (บ้านแฝดชั้นเดียว)

Set โปรโมชั่นเดือนมีนาคม 2561
Set A
 • - ฟรีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง
 • - ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
 • - ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี
 • - ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า
Set B
 • - ฟรีเครื่องปรับอากาศ
 • - ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
 • - ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี
 • - ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า

เดอะ มิราเคิล พลัส ราชบุรี (บ้านเดี่ยวชั้นเดียว)

Set โปรโมชั่นเดือนมีนาคม 2561
Set A
 • - ฟรีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง
 • - ฟรีม่านทั้งหลัง
 • - ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
 • - ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี
 • - ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า
Set B
 • - ฟรีเครื่องปรับอากาศ
 • - ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
 • - ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี
 • - ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า

เดอะ มิราเคิล พลัส ราชบุรี (บ้านเดี่ยว 2 ชั้น)

Set โปรโมชั่นเดือนมีนาคม 2561
Set A
 • - ฟรีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง
 • - ฟรีม่านทั้งหลัง
 • - ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
 • - ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี
 • - ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า
Set B
 • - ส่วนลด 50,000 บาท
 • - ฟรีเครื่องปรับอากาศ
 • - ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
 • - ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี
 • - ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า

 

รับข่าวสารและสิทธิพิเศษก่อนใคร..


© 2018 Vip Groups Company Limited. All rights reserved.